Mariusz Frey

Od dziecka jestem pasjonatem minerałów. Spełniam moje marzenia i czasem wspieram tych, którzy tego potrzebują w spełnianiu ich własnych. Odkąd pamiętam czuję powołanie bycia nauczycielem dla innych, poprzez dzielenie się ważnymi dla mnie informacjami i moją wiedzą. Jestem dla niektórych tym, kogo potrzebowałem w dzieciństwie, a kogo nie mogłem znaleźć. Czując potrzebę dzielenia się tym w co wierzę i co wiem, postanowiłem pozostawiać dla innych na mojej drodze życia znaki w postaci zdarzeń, filmów, dzieł artystycznych i słów, tak aby inni, kiedy poczują taką potrzebę mieli możliwość skorzystania z ich potencjału. Pomiędzy marzeniami takimi jak praca z minerałami, tworzeniem Ussuali i byciem nauczycielem, jest jeszcze wiele innych, które realizuję. Jednym z ważniejszych jest różnie przez wielu rozumiany rozwój Świadomości, co opisuję szerzej między innymi w filmach które tworzę i na spotkaniach, które organizuję. Jedną z ważniejszych działalności, których jestem współtwórcą razem z tymi, którzy wspierają projekt, do którego zachęcam też Ciebie, jest fundacja Ussual. Ma ona na celu trwałe zregenerowanie fundamentu społeczeństwa i wyzwolenie ukrytego potencjału w nas wszystkich. Więcej informacji o fundacji można znaleźć na Ussual.org. Moją lekcją, którą niosę dla siebie i dla innych, jest pokazywanie, czym jest dla mnie droga Miłości. Droga na której świeci się przykładem najbardziej jak się potrafi.

Droga do której zachęcam również Ciebie.

Logo marki Ussual to amulet, który stworzyłem z drzewa, które było dla mnie bardzo ważne. Pamiątka i narzędzie, które mi przypomina po co robię to, co robię i jestem tym, kim jestem. Wskazuje mi drogę i przypomina cel w tym rozdziale mojego życia, pomagając również w programowaniu mojej podświadomości. Obecnie jest częścią mojego logo i zarejestrowanego znaku słowno-towarowego ze słowem „Ussual”, co daje mi prawną ochronę w szerokim spektrum mojego działania na drodze zawodowej, głównie w zakresie przedsiębiorczości. Kiedy słowa były tworzone przez szlachtę, każda litera niosła ze sobą ukryte znaczenie. Tutaj dobrym przykładem jest słowo ul. Domek dla pszczół, gdzie „U” jest symbolem otwartej drogi, bo wydeptana i często używana droga, tworzy wgłębienie, które u przypomina, a „L” jest symbolem wysokich wibracji. Gdy wypowiadamy „L” unosimy język ku górze do podniebienia. Mały znak, a daje do myślenia. Mamy więc otwartą drogę do wysokich wibracji. Pszczoły latają, zapylają kwiaty, tworzy się życie i co za tym idzie, dużo piękna i wysokich wibracji.
Ussuale to lampy z minerałów i kamieni szlachetnych, między innymi z elementami żywiołów, szkła i drewna. „U” jest symbolem otwartej drogi. „S” jest symbolem niskich wibracji, wyglądem przypominającym wijącego się węża. Wąż też „sssyczy” i porusza się najniżej na ziemi jak to możliwe i dlatego też jest symbolem niskiej wibracji. Ktoś mógłby zapytać. Jak to? Piękne ekskluzywne lampy ze wspaniałych minerałów i kamieni szlachetnych, a jest to otwarta droga do niskich wibracji? Tak! Jest to ostrzeżenie przed niskimi wibracjami. Ostrzeżeniem przed zazdrością, zawiścią, chciwością, pychą… Tam gdzie piękno i bogactwo, tam łatwiej o takie rzeczy, a Ussuale tworzą takie możliwości. Kolejne „S”, czyli niska wibracja i kolejne „U”, czyli otwarta droga. Jest to jasny znak, że będąc w niskiej wibracji, takiej jak bieda, niedostatek i ubóstwo, jest możliwość za pomocą Ussuali z niej wyjść i rozpocząć nowy początek, ponieważ „A” jest początkiem alfabetu i też początek symbolizuje. Początek do wysokiej wibracji, czyli „L”. Przy wypowiadaniu z językiem ku górze. Ussual, teraz już znasz jego znaczenie. Ussual, z szacunku zawsze piszę to z wielkiej litery.
Ussuale są jedną z dróg do wsparcia i finansowania Fundacji Ussual, której jednym z celów głównych jest sadzenie drzew i tworzenie ogrodów społecznych. Tak więc warto wiedzieć, że tam gdzie jest ten znak i wspierasz nasze działanie, tam wspierasz też projekt Ussual. Szczegóły na stronie fundacji Ussual.org
Jestem twórcą i pomysłodawcą Ussuali. Wiedziałem, że będę je tworzył, zanim powstała technologia umożliwiająca ich wykonanie. Widziałem to już jako młodzieniec w „mojej głowie”. Ja to po prostu wiedziałem. Taka moja wola i przeznaczenie w tym wcieleniu, w tym wariancie zdarzeń.